Toevoegen van TerVit is het antwoord op een circulaire, natuurinclusieve, duurzame en effectievere bodemverbetering.

Een gezonde bodem is een complexe samenstelling van verschillende factoren welke onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Juist door deze complexiteit en de vele factoren is er geen eenduidige oplossing.

Wel is het duidelijk dat TerVit een belangrijk deel van de oplossing is.

TerVit is een gemalen andesiet basalt

vulkaangesteente rijk aan bodemmineralen.

Wij hebben dit onverweerde gesteente bewerkt

zodat de opname van de bodem zo optimaal mogelijk is.

TerVit

De natuurlijke bodemverbeteraar

Achteruitgang van de biodiversiteit is grotendeels een bodemvruchtbaarheids kwestie.

De belangrijkste bron van nutriënten voor de natuur is de bodem.

  • Bodemmineralen zijn de primaire bron van nutriënten voor plant en dier in de natuur.
  • Bodemmineralen zijn niet onuitputtelijk

Er zijn de laatste 75 jaar meer mineralen en sporenelementen uit de bodem verdwenen dan in de 8.500 jaar daarvoor.

“Door een unieke samenwerking met Balkan Basalt kunnen wij TerVit aanbieden.

Door toevoeging van ons product wordt de bodem weer een stuk rijker en de wereld een stuk gezonder wordt.”

De 9 voordelen van TerVit

TerVit activeert bodemleven

Doordat TerVit de bodem op een natuurlijk manier weer rustig in balans brengt stimuleert en activeert dit het bodemleven.

Verhoogt de resistentie

Het toevoegen van mineralen aan de bodem zorgt voor een lagere ziektedruk. Doordat de plant beter in staat is zijn voeding op te nemen is deze automatisch weerbaarder. Het hoge gehalte aan silicium in ons TerVit zorgt hiernaast voor een stevigere celstructuur.

 

 

 

CO2 depositie

De productie van TerVit kost minder energie dan de productie van kunstmest. Toepassen van TerVit zorgt dus voor een lagere CO2 emissie. Hiernaast legt TerVit tijdens het verweringsproces extra CO2 vast.

Volgens de Royal Society is versnelde verwering van gesteenten zelfs een van de meest effectieve maatregelen om CO2 vast te leggen.

Verhoging kwantiteit en kwaliteit

Het is bewezen dat door toevoeging van oergesteentemeel de opbrengst van een perceel hoger is en een hogere nutriëntdichtheid gerealiseerd wordt.

Zo zijn de opbrengsten van aardappelen, gerst, tarwe, mais en grasland verbeterd maar ook de zetmeel- en eiwitgehalten zijn omhoog gegaan.

Ammoniak en stikstof depositie

TerVit bindt ammoniak. Onderzoek van de WUR heeft aangetoond dat het toevoegen van oergesteentemeel aan mest wat op het land wordt uitgereden zorgt voor een verlaging van de emissie. Door toevoeging van 80 gram per 1 kg mest werd de uitstoot met bijna de helft teruggebracht.

Hiernaast zorgt TerVit voor een gezonder en weerbaarder gewas. Wanneer, met name de bomen en het gras, gezonder zijn kunnen deze meer fijnstof en NOx uitstoot opvangen.

Biologisch

 De Skal inputlijst is een publieke lijst van commerciële producten die gebruikt mogen worden in de biologische landbouw. TerVit staat op de inputlijst van Skal.

Betere structuur grond

 

Door toevoeging van TerVit wordt het bodemleven gestimuleerd wat leid tot een betere verwerking van de organische stof waardoor weer een betere humus kan ontstaan. Deze combinatie leid tot een betere structuur van de bodem.

Verlaging beschermingsmiddelen

Het hoge gehalte aan Silicium in TerVit zorgt voor een verhoging van de resistentie en weerbaarheid van de plant. Hierdoor zijn er minder (tot geen) beschermingsmiddelen meer nodig.

Door het daarnaast slim inzetten van bloemen en kruiden aan de randen van de akkers worden de natuurlijk vijanden aangetrokken voor de bedreiging van het specifieke gewas wat ook automatisch leid tot minder pesticides wat weer een vitalere bodem oplevert.

Lange termijn oplossing

TerVit is een zogeheten “slow release fertilizer” wat simpelweg betekend dat door toevoeging van TerVit de grond niet in de stress schiet maar op een rustige manier weer in balans gebracht wordt zodat de natuur zich voor de lange termijn kan herstellen.

Contact gegevens

+31 6 48 49 53 51

info@terraevitae.com

Sportweg 14 | 4308 AE | Sirjansland

Wij leggen u graag zo helder mogelijk uit wat de meerwaarde is van TerVit

 

Privacyverklaring

Neeeeee! Een cookie alert

Tof dat je onze site bezoekt!
Ken je dat, wekenlang achtervolgt worden door banners van een site welke je onlangs hebt bezocht?

Wij vinden dat super irritant, en doen dat dus niet.
De cookies die we wel gebruiken zijn analytisch en functioneel en staan netjes beschreven in onze privacyverklaring.

Door verder te surfen, ga je hier automatisch mee akkoord. Lekker makkelijk.

Share This